Folkomröstning 12 december – gå och rösta!

Känner du dig oinsatt, osäker på hur du ska rösta, eller har du till och med hört att det är meningslöst eller rykten om att en nej-röst betyder ja och vice versa?

Feministiskt initiativ förordar en nej-röst. Ett nej till bolagisering av kommunal verksamhet och koncernbildning med skatteplanering som mål. Varför? Jo, många beslut som rör kommunens invånare och som vanligtvis fattas i kommunfullmäktige av folkvalda politiker mot bakgrund av öppen debatt, flyttas nu till bolagsstyrelser bestående av 3-4 personer. Dessa beslut omfattas av bolagssekretess varför insyn och transparens försvinner. Ytterligare ett skäl är att viss kommunanställd personal kommer övergå till bolagsanställning, med den otrygghet detta innebär jämfört med kommunal anställning. Vi tycker heller inte att exempelvis hyror som betalas in till Svalövsbostäder ska kunna användas för att utjämna underskott i andra bolag. (Tycker du däremot att det är bra att demokratin krymper och medborgarna får mindre insyn osv. så bör du rösta ja…)

Varför är då många människor osäkra just nu? Frågan är ju enkel. Jo Svalövs SD-ledda styre har redan genomfört denna bolagisering och koncernbildning utan att invänta folkomröstningen, trots att de själva röstat för att folkomröstningen ska genomföras med frågeställningen:

”Ska Svalövs kommun förändra sin nuvarande bolagsstyrning?”

JA – jag röstar JA till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun.

NEJ – jag röstar NEJ till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun.

Alltså skulle ett ja kunna tolkas som att man vill ändra tillbaka till det gamla och ett nej att man är nöjd med den förändring styret genomdrivit utan att invänta folkets åsikt. Feministiskt initiativ, liksom övrig opposition, har dock stor respekt för den demokratiska processen och menar att det är folkinitiativets ursprungliga intention som självklart ska råda! Gå och rösta, visa att demokratin är viktig!

Ny tillfällig Facebook-sida!

Fi Svalöv har fått sin Facebook-sida nedstängd. Vi vet inte av vem eller varför. Därför öppnar vi en alternativ Facebook-sida under tiden utredning pågår. Vi förstår verkligen inte hur vi på något sätt har kunnat bryta mot någon av deras communityregler.

Då det i Svalöv just nu är turbulent i kommunpolitiken med en folkomröstning på gång, är vi mycket oroade över att inte kunna nå ut till våra följare/väljare och andra kommuninvånare. Vi kommer uppdatera här på hemsidan med aktuell information efter hand. Förhoppningsvis kommer vår alternativa sida fungera så att vi där kan dela aktuella saker och ha dialog med kommuninvånarna som vi brukar.

Håll utkik här på hemsidan om du plötsligt inte heller kan se oss på den nya alternativa fb-sidan. Vi publicerar här nedan en debattartikel som vi nyligen skrivit tillsammans med V och Mp med anledning av turbulensen kring koncernbildning/bolagisering och folkomröstningen som Svalövs styre väljer att strunta i. Vi publicerar även de två senaste fb-posterna om kommunpolitiken.

Feministiskt initiativ Svalöv 18 september kl. 17:50 ·

Styret i Svalöv, SD, M och KD, har i eftermiddag deklarerat att de struntar i folkomröstningen. Ja, ni läser rätt! Trots att de på senaste kommunfullmäktige *argumenterade för att folkomröstning ska hållas, och flitigt uttalat att de välkomnar den, respekterar folkviljan och så vidare, ämnar de nu klubba igenom sitt förslag om koncernbildning och ytterligare bildning av bolag – ett bolag som ska heta Svalövs kommunservice.

Varför är detta allvarligt? Jo, för att det är grovt oärligt att säga att en respekterar folkviljan och stöttar en folkomröstning men sedan totalt struntar i den. De inte bara struntar i den, de väntar inte ens på att den ska genomföras som beslutat i december utan går vidare ändå. Redan på kommunfullmäktige den 28 september tänker de tvinga igenom sitt förslag.

Detta är också allvarligt eftersom att många som nu är anställda av kommunen snart kommer vara anställda av ett bolag. Vi förstår alla skillnaden… Det är även allvarligt eftersom att en ensam VD kommer kunna besluta om affärer på 40 miljoner kronor.

Då förstår vi också att man snart kan vara anställd i ett bolag eller en verksamhet som sålts ut av kommunen… Det är ännu allvarligare eftersom denna koncernbildning/ytterligare bolagisering är ganska enkel att genomföra men så kostsam att göra ogjord att det är omöjligt för kommande styren att ändra tillbaka. (Allt detta kan ni själva läsa om i den presentation som hölls på KF i maj, samt andra handlingar kopplade till ärendet).

Värst av allt är dock den förflyttning bort från demokrati och medborgarinflytande som hela den här förändringen kommer medföra. Som en fördel nämns nämligen att man ”flyttar politiken från bolagens styrelser”. Vi i Feministiskt Initiativ anser att beslut ska fattas så nära väljarna som möjligt, så öppet och tydligt som möjligt. Inte så långt bort som möjligt bakom lyckta bolagsdörrar där man gömmer sig och utan insyn härjar och regerar godtyckligt.

*Rättelse: SD argumenterade för folkomröstning men valde att inte delta i beslut.

Feministiskt initiativ Svalöv 31 augusti kl. 23:36 ·

Rapport från kvällens KF 2020-08-31

Det står nu klart att det blir en folkomröstning i Svalöv och att alla partier, utom Liberalerna, stöttar denna och stolt står upp för demokratin. Den 2-12 december får Svalövs kommuninvånare säga ja eller nej till förändrad bolagsstyrning enligt det förslag som det SD-ledda styret presenterade i slutet av maj.

Det som inte är lika mycket att stoltsera med är den smutskastning som pågått under folkinitiativets namninsamling i juni och som nu fortsätter i talarstolen på kommunfullmäktiges möte. Inte heller är det något att vara stolt över hur flera partiföreträdare förvränger och ifrågasätter folkinitiativets avsikter och bevekelsegrunder. Vi kan bättre!

Feministiskt initiativ hoppas nu på en respektfull valrörelse där sakfrågorna är det vi diskuterar och röstar om. Det är ju bara att damma av förslaget och visa fram det i sin helhet, så kan medborgarna fatta egna, välinformerade beslut.

För övrigt lämnade vi in vår motion En mötesplats för alla – i olika åldrar för beredning. Det förebyggande arbetet för en trygg offentlig miljö är lika viktigt som nuvarande trygghetssatsningar i vår kommun, med bl a väktare i centrum och i Kommunhuset. Därför motionerar vi för en mötesplats för barn och unga, men även äldre generationer. Med flera generationer under samma tak blir det tryggare för alla, man lär känna varandra över generationsgränserna och det finns vuxna att tillgå för ungdomarna. Att mötesplatserna är trygga och välskötta är också viktigt. För detta krävs personal. För att skapa en trygg miljö krävs trygghet för alla, inte bara runt centrum och kommunhuset. Vi yrkar därför på at det kvällstid ska finnas någon form av fältarbetare för ungdomarnas trygghet. Vi föreslår även att detta exempelvis finansieras av en del av den stora efterutdelningen på 20 000 000 från kommunens bolag Svalo (Diarienummer KS 168-2020) som ju ska användas till just att ”producera välfärdstjänster och samhällsplanering”.

Årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte för Fi Svalöv
 
Fi Svalöv har årsmöte kl. 13.00-15.00 den 19 april 2020. Adressen är: Kolema 579 i Röstånga.
 
Vi kommer efter avslutat årsmötet bjuda alla medlemmar på lunch samt guldkorn från årets kommundagar i Göteborg.
 
Väl mött!/Styrelsen för Fi Svalöv

Dagordning årsmöte 2020

Kan vi inte bara vara snälla?

Elisabeth  Salonen Ripa i FI Svalöv har skrivit en debattartikel som publicerats i HD. Artikeln är tyvärr låst men här går den att läsa gratis:

Nu får det väl ändå vara nog? Nog med gnäll, anklagelser, påhopp, misstänkliggöranden, hastiga beslut och denna strida ström av människor ”som får gå” från kommunen.

Kan vi inte en gång för alla bestämma oss för att verka och tänka positivt? Det verkar råda en kultur i kommunen där ”huvud ska rulla” så snart ett misstag begåtts. Kan vi inte i stället tillsammans lära oss av misstagen och bli en bättre kommun, en bättre gemenskap och faktiskt klättra tillsammans med varandra, istället för på varandra?

Vi är många som enträget, och ofta ideellt, arbetar inom kommunpolitiken för att invånarna i vår kommun ska ha det bra. Vi fritidspolitiker är vanliga människor med ovanligt engagemang. Vi offrar tid och energi för att hjälpas åt att värna allas vår tillvaro i Svalövs kommun. Vi har olika ideologier och olika idéer om hur, men vi är nog alla eniga i att vilja arbeta för kommunens och invånarnas bästa.

Istället för uppgörelser där tjänstepersoner som gjort fel bums ska gå med ett antal månadslöner, kanske vi kunde spara dessa onödigt utbetalda slantar till något bättre och samtidigt lära oss, både som arbetsgivare och arbetstagare. Vi är människor och människor gör misstag, men vad lär vi oss? Om strategin alltid är att sopa under mattan och gå vidare med nya förmågor är risken stor att vi aldrig blir bättre än den som gjorde första misstaget. Någon vidare attraktiv arbetsgivare blir vi inte heller!

Kommunpolitiker som grupp misstänkliggörs återkommande i ändlösa inlägg i bl a Svalövs kommun Debatt. Där ältas politiker och tjänstepersoners misstag tills det bara är blodiga trasor kvar. Processer drivs och dreven går in absurdum mot människor som redan sagt ”förlåt jag gjorde fel”. I svepande ordalag misskrediteras också människor för oegentligheter som inte skett.

Vi i Feministiskt Initiativ har tilltro till kommunens medarbetare, de kan omöjligt alltid göra rätt men de utgör en fantastisk tillgång som vi ska låta växa genom att göra om och göra rätt de gånger det blir fel. Vi har tilltro till våra politiker-kollegor inom det egna och andra partier. Ja, vi är osams så det ryker ibland. Så ska det vara i en demokrati. För de allra flesta av oss hyser också respekt för varandra och det engagemang och den kompetens som vi alla bidrar med. Framför allt har vi tilltro till våra medmänniskor.

I ett tillåtande och lärande kultur kan misstag analyseras, rättas till och bidra till att kommande misstag inte sker. I en bestraffande kultur tjänar individen inte på att erkänna tillkortakommanden. Istället för en öppen, lärande miljö får man en miljö där fel mörkas och där man gärna skyller på någon annan. Så ni som är utan skuld är välkomna att engagera er i kommunpolitiken och hjälpa till. Ni övriga, som kanske har ett skelett i garderoben precis som alla vi andra vanliga dödliga inom kommunpolitiken, är också välkomna. Tillsammans kan vi alltid göra om och göra rätt när det gått snett!

Elisabeth Salonen Ripa, Feministiskt Initiativ Svalöv

Kallelse till årsmöte 2019

Fi Svalöv har årsmöte kl. 18.00 den 7 april 2019 på Persbo, Svalegatan, Svalöv.

Vi kommer efter avslutat årsmötet bjuda alla medlemmar på middag på restaurang Koon! Detta för att tacka för gångna årets hårda slit i valkampanjen och för att hälsa nya medlemmar välkomna.

Föranmälan senast 2 april för att vi ska kunna boka antal platser på restaurang Koon.

Väl mött!/Styrelsen för Fi Svalöv

Dagordning årsmöte 2019

Klart vi kan!

Idag har vi placerat ut rosa stolar runt om i kommunen. Välkommen att ta plats på någon av dem och bidra till att göra Svalöv till en föregångare när det gäller jämställdhet och mänskliga rättigheter!
Idag har vi en plats i fullmäktige, kommunstyrelsen och i fyra nämnder. Efter höstens val hoppas vi på ert förnyade förtroende att föra en feministisk politik – både i Svalöv – där vi hoppas på minst två mandat, i regionen och i riksdagen. Att skapa en politik där de mänskliga rättigheterna står i centrum med kärleken som drivkraft, går det? Klart vi kan

30714795_2203031686634227_2231083791766592724_n31045305_2203031543300908_8733199276291406119_n31045334_2203031576634238_6725505153376382316_n31091880_2203031603300902_4427638722590371560_n

Feministiskt initiativ går in i nytt styre i Svalövs Kommun

 
Det har varit en turbulent tid i Svalövs Kommun. Både bland tjänstepersoner och politiker. Svalövs kommun har länge styrts av ett blocköverskridande samarbete mellan Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna. Nu när detta minoritetsstyre är uppbrutet och stämningen i kommunen präglas av ilska och osäkerhet, är det viktigare än någonsin att skapa trygghet, ordning och insyn i kommunens styrning. Detta vill vi i Feministiskt Initiativ vara med och bidra till genom dialog och öppenhet.
 
Sedan tidigare har Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Vänstern och Centerpartiet ett valtekniskt samarbete. Genom att ta in Socialdemokraterna i det valtekniska samarbetet blir våra gemensamma mandat tillräckligt stora för att skapa en stabil majoritet, vilket Svalöv behöver i det här läget. Vi kommer ta ansvar för att Svalöv utvecklas ännu mer i en demokratisk, feministisk och antirasistisk riktning. Feministiskt Initiativ är den röst som står upp för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet. Vi vill säkra demokratin och trygga allas rätt att ta plats och få insyn i vad som sker i kommunpolitiken.
 
Vår vision är ett Svalöv där alla kan färdas väl genom livet. Det kräver att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet, funktionsförmåga, könsidentitet eller ålder. Det är det vi i Feministiskt initiativ kämpat för i opposition, och det är det vi kommer göra nu i majoritetsstyret. Vi ser till att de mänskliga rättigheterna kommer högre upp på dagordningen. Vi förnyar politiken och förändrar makten.
Feministiskt initiativ Svalöv, 24 januari 2018
Vid frågor kontakta gruppledare:
Linn Alenius
070-7577693
linn_alenius@hotmail.com