Årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte för Fi Svalöv
 
Fi Svalöv har årsmöte kl. 13.00-15.00 den 19 april 2020. Adressen är: Kolema 579 i Röstånga.
 
Vi kommer efter avslutat årsmötet bjuda alla medlemmar på lunch samt guldkorn från årets kommundagar i Göteborg.
 
Väl mött!/Styrelsen för Fi Svalöv

Dagordning årsmöte 2020

Kan vi inte bara vara snälla?

Elisabeth  Salonen Ripa i FI Svalöv har skrivit en debattartikel som publicerats i HD. Artikeln är tyvärr låst men här går den att läsa gratis:

Nu får det väl ändå vara nog? Nog med gnäll, anklagelser, påhopp, misstänkliggöranden, hastiga beslut och denna strida ström av människor ”som får gå” från kommunen.

Kan vi inte en gång för alla bestämma oss för att verka och tänka positivt? Det verkar råda en kultur i kommunen där ”huvud ska rulla” så snart ett misstag begåtts. Kan vi inte i stället tillsammans lära oss av misstagen och bli en bättre kommun, en bättre gemenskap och faktiskt klättra tillsammans med varandra, istället för på varandra?

Vi är många som enträget, och ofta ideellt, arbetar inom kommunpolitiken för att invånarna i vår kommun ska ha det bra. Vi fritidspolitiker är vanliga människor med ovanligt engagemang. Vi offrar tid och energi för att hjälpas åt att värna allas vår tillvaro i Svalövs kommun. Vi har olika ideologier och olika idéer om hur, men vi är nog alla eniga i att vilja arbeta för kommunens och invånarnas bästa.

Istället för uppgörelser där tjänstepersoner som gjort fel bums ska gå med ett antal månadslöner, kanske vi kunde spara dessa onödigt utbetalda slantar till något bättre och samtidigt lära oss, både som arbetsgivare och arbetstagare. Vi är människor och människor gör misstag, men vad lär vi oss? Om strategin alltid är att sopa under mattan och gå vidare med nya förmågor är risken stor att vi aldrig blir bättre än den som gjorde första misstaget. Någon vidare attraktiv arbetsgivare blir vi inte heller!

Kommunpolitiker som grupp misstänkliggörs återkommande i ändlösa inlägg i bl a Svalövs kommun Debatt. Där ältas politiker och tjänstepersoners misstag tills det bara är blodiga trasor kvar. Processer drivs och dreven går in absurdum mot människor som redan sagt ”förlåt jag gjorde fel”. I svepande ordalag misskrediteras också människor för oegentligheter som inte skett.

Vi i Feministiskt Initiativ har tilltro till kommunens medarbetare, de kan omöjligt alltid göra rätt men de utgör en fantastisk tillgång som vi ska låta växa genom att göra om och göra rätt de gånger det blir fel. Vi har tilltro till våra politiker-kollegor inom det egna och andra partier. Ja, vi är osams så det ryker ibland. Så ska det vara i en demokrati. För de allra flesta av oss hyser också respekt för varandra och det engagemang och den kompetens som vi alla bidrar med. Framför allt har vi tilltro till våra medmänniskor.

I ett tillåtande och lärande kultur kan misstag analyseras, rättas till och bidra till att kommande misstag inte sker. I en bestraffande kultur tjänar individen inte på att erkänna tillkortakommanden. Istället för en öppen, lärande miljö får man en miljö där fel mörkas och där man gärna skyller på någon annan. Så ni som är utan skuld är välkomna att engagera er i kommunpolitiken och hjälpa till. Ni övriga, som kanske har ett skelett i garderoben precis som alla vi andra vanliga dödliga inom kommunpolitiken, är också välkomna. Tillsammans kan vi alltid göra om och göra rätt när det gått snett!

Elisabeth Salonen Ripa, Feministiskt Initiativ Svalöv

Kallelse till årsmöte 2019

Fi Svalöv har årsmöte kl. 18.00 den 7 april 2019 på Persbo, Svalegatan, Svalöv.

Vi kommer efter avslutat årsmötet bjuda alla medlemmar på middag på restaurang Koon! Detta för att tacka för gångna årets hårda slit i valkampanjen och för att hälsa nya medlemmar välkomna.

Föranmälan senast 2 april för att vi ska kunna boka antal platser på restaurang Koon.

Väl mött!/Styrelsen för Fi Svalöv

Dagordning årsmöte 2019

Klart vi kan!

Idag har vi placerat ut rosa stolar runt om i kommunen. Välkommen att ta plats på någon av dem och bidra till att göra Svalöv till en föregångare när det gäller jämställdhet och mänskliga rättigheter!
Idag har vi en plats i fullmäktige, kommunstyrelsen och i fyra nämnder. Efter höstens val hoppas vi på ert förnyade förtroende att föra en feministisk politik – både i Svalöv – där vi hoppas på minst två mandat, i regionen och i riksdagen. Att skapa en politik där de mänskliga rättigheterna står i centrum med kärleken som drivkraft, går det? Klart vi kan

30714795_2203031686634227_2231083791766592724_n31045305_2203031543300908_8733199276291406119_n31045334_2203031576634238_6725505153376382316_n31091880_2203031603300902_4427638722590371560_n

Feministiskt initiativ går in i nytt styre i Svalövs Kommun

 
Det har varit en turbulent tid i Svalövs Kommun. Både bland tjänstepersoner och politiker. Svalövs kommun har länge styrts av ett blocköverskridande samarbete mellan Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna. Nu när detta minoritetsstyre är uppbrutet och stämningen i kommunen präglas av ilska och osäkerhet, är det viktigare än någonsin att skapa trygghet, ordning och insyn i kommunens styrning. Detta vill vi i Feministiskt Initiativ vara med och bidra till genom dialog och öppenhet.
 
Sedan tidigare har Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Vänstern och Centerpartiet ett valtekniskt samarbete. Genom att ta in Socialdemokraterna i det valtekniska samarbetet blir våra gemensamma mandat tillräckligt stora för att skapa en stabil majoritet, vilket Svalöv behöver i det här läget. Vi kommer ta ansvar för att Svalöv utvecklas ännu mer i en demokratisk, feministisk och antirasistisk riktning. Feministiskt Initiativ är den röst som står upp för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet. Vi vill säkra demokratin och trygga allas rätt att ta plats och få insyn i vad som sker i kommunpolitiken.
 
Vår vision är ett Svalöv där alla kan färdas väl genom livet. Det kräver att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet, funktionsförmåga, könsidentitet eller ålder. Det är det vi i Feministiskt initiativ kämpat för i opposition, och det är det vi kommer göra nu i majoritetsstyret. Vi ser till att de mänskliga rättigheterna kommer högre upp på dagordningen. Vi förnyar politiken och förändrar makten.
Feministiskt initiativ Svalöv, 24 januari 2018
Vid frågor kontakta gruppledare:
Linn Alenius
070-7577693
linn_alenius@hotmail.com

Medlemsmöte med tema odling

Välkomna på sensommarens första medlemsmöte med tema odling!

Denna gång ses vi hemma hos vår kära medlem Sven-Åke i Konga. Sven-Åke är talesperson för jordbruksfrågorna i Fi Svalöv. Han har tidigare varit kemist och är numera aktiv pensionär, livsoptimist och självförsörjande torpare. Sven-Åke älskar att diskutera miljömål, odling, näringsinnehåll och är en hejare på att baka gott och nyttigt. På mötet kommer vi att få se (och kanske smaka) på odlingarna, diskutera våra miljömålen för Svalöv och förslag till hur vi ska få in mer mångfald på kommunens marker.

Mötet är söndagen den 13 augusti och vi börjar 11.30.

 

#hjärterum

Under morgonen den 2 juli placerade Feministiskt Initiativ i Svalöv ut rosa skor i Svalöv centrum. Kampanjen är en del av en landsomfattande kampanj för att visa hur det sexistiska och rasistiska hatet, hotet och våldet tystar enskilda människor och allvarligt skadar vår demokrati. Detta gör vi för att visa att demokratin behöver säkras för allas rätt att ta plats. Ett tryggt offentligt rum är livsviktigt för vår demokrati! Genom att bojkotta Almedalsveckan visar vi vår solidaritet med alla personer och organisationer som på grund av påtagliga hot tvingas till tystnad eller helt enkelt inte vågar närvara.
Tillsammans kämpar vi mot det sexistiska och rasistiska hotet och våldet och tryggar allas rätt att ta plats! Fi Svalöv har även lämnat in en motion där partiet vill se ett förbud mot nazism och annan våldsbejakande extremism i det offentliga rummet. – Vi menar att det per definition finns anledning att anta att en nazistisk organisation kommer att begå brott vid en allmän sammankomst. Eftersom själva grunden i nazism vilar på idéer som innebär hets – mot folkgrupp, och nazismen till sin natur är våldsam.
För FN var Andra Världskriget exempel nog för att anse att nazistiska organisationer inte kan behandlas som andra – det är helt enkelt för farligt, säger Linn Alenius Wallin Feministiskt Initiativs representant i kommunfullmäktige Svalöv.
1965 antog FN Konventionen för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) i vilket konventionsländerna gavs folkrättsligt stöd för – och åtog sig – att införa förbud mot nazistisk organisering. Sverige tillträdde konventionen 1972, men lever fortfarande inte upp till kraven, vilket vi får löpande kritik från konventionens expertråd för.
– Med talande tomma skor vill vi uppmärksamma hur många vi är idag som känner det sexistiska och rasistiska hatet, hotet och våldet inpå bara skinnet. Normaliseringen av rasism, nazism och fascism tystar oss och dödar det politiska samtalet. Konsekvenserna är förödande och påtagliga, för oss som människor men också för ett samhälle där vi alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, säger Victoria Kawesa partiledare för Feministiskt initiativ.
Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Vår vision är ett fritt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras. Fi förnyar politiken med de modigaste och mest omfattande förslagen för jämställdhet och jämlikhet mot alla former av diskriminering.
#hjärterum
IMG_1046IMG_1048IMG_1049IMG_1051IMG_1058

 

Internationella kvinnodagen och FI:s kongress

Nu händer det mycket i FI Svalöv!

Den 8:e mars firade vi internationella kvinnodagen på Fridhems Folkhögskola. På programmet stod olika workshops och föreläsningar. Birgit Linderoth, eller Gröna Barnmorskan, berättade och svarade på frågor om preventivmetoder, mensskydd och fertilitet ur ett feministisk, miljömässigt och andligt perspektiv. Om du missade detta eller vill veta mer så finns hennes hemsida här:

gronabarnmorskan.se

Förutom ovanstående hölls även en föreläsning om ”Maskulinitet och feminism – hur gör man?”. Mari från FI Svalöv pratade om pensionssystemet och vägen till ett jämställt åldrande och det fanns även möjlighet att prova på jujutsu med Nanbu San Dojo som vanligtvis håller till på Hälsomagasinet i Svalöv.

Det blev en riktigt toppenkväll! Tack alla som kom!

thumb_IMG_4561_1024

Glädjegruppen berättade om sina träffar.

thumb_IMG_4563_1024

Marco pratade om maskulina ideal och feminism.

thumb_IMG_4566_1024

Mari från FI Svalöv.

thumb_IMG_4568_1024

Birgit Linderoth/Gröna Barnmorskan talade inför många intresserade åhörare.

thumb_IMG_4571_1024

Det som händer härnäst för FI Svalövs del är FI:s kongress som går av stapeln i helgen samt det annalkande årsmötet. Kallelse till detta kommer gå ut inom kort.