Vårt första Kommunfullmäktige:

Idag har Feministiskt Initiativ tagit plats i Kommunfullmäktige för första gången! Följ den spännande händelseutvecklingen:

Först hälsade kommunfullmäktiges äldsta person, Gunnar, oss välkomna och det var han som höll i klubban tills Kommunfullmäktiges nya ordförande hade valts.
Kommunstyrelsens sekreterare ropade först upp alla ordinarieledamöters namn, och därefter alla ersättares namn. Hos oss i Feministiskt Initiativ är det jag, Linn Alenius Wallin som är ordinarie och Kristina Carlsson och Amanda Ripa som är ersättare. Efter detta ropade Gunnar fram ordförande för valberedningen (Lena, som jag inte hann skriva upp efternamnet på) som kom fram och lästa upp nomineringarna:
1, Ordförande: Eftersom det bara fanns en nominerad kandidat gick valet snabbt och ordförandeklubban togs över av Karl-Erik Kruse från socialdemokraterna.
Den nya ordföranden höll ett kort tal om att vi alla i kommunfullmäktige gruppen har ett ansvar för kommunen nu. Han lovade också att göra sitt bästa för att mötena i kommunfullmäktige ska vara trevliga och bra och att vi ska kunna prata under lugna former. Han sa också att vi alltid kan ”auktunera” om vi behöver en paus. Jag vet inte vad det betyder men jag tror det betyder det i alla fall. (De verkar gilla att använda sånna där ord i kommunfullmäktige).
2, Därefter valdes vice ordförande Ann Pettersson också utan problem.
3, men sen blev det spännande. Till posten som 2:e vice ordförande fanns det två olika kandidater Christer Laurell från centerpartiet och Ingrid Ekström från sverigeodemokraterna. (det är hon som sa att ”om man blandar alla färger i en burk så blir det bara grått”)
Först fick vi rösta muntligt på den ena eller den andra kandidaten, det var ungefär lika många röster som ropade ”JA” för Christer som för Ingrid. Då sa ordföranden att han inte kunde avgöra med hörseln men ”med tanke på utgången av valtekniskt samarbete” så tillföll posten Christer. Då skyndade sig en av sverigeodemokraterna att ropa ”votering!”, vilket betyder att det ska röstas om saken.
Ordföranden förklarade hur detta skulle gå till: Alla kommunfullmäktigeledamöter fick vars en lapp att skriva på. Sedan visades det upp en kopparfärgad urna som lapparna skulle läggas i. De höll den till och med uppochner så att ingen skulle tro att det var något fusk.
Därefter fick fyra åt gången ropas upp, ta sina lappar och gå bakom vars ett valbås och skriva ett av namnen på sin lapp. Sedan fick de ställa sig bredvid valbåset och när alla var klara ropades de fram en och en och fick lägga sin hopvikta lapp i urnan.
När det blev min tur var jag så nervös så jag glömde lappen på bordet och fick gå tillbaka och hämta den. ☺ Sen gick jag bakom skynket och skrev ”Christer Laurell” på den. Jag undrade lite om han stavar med C eller K, men antog att det inte spelar någon roll.
Oj just det! Vi valde justerare (alltså 2 personer som ska granska protokollet efteråt och se till att det stämmer) först, och dessa valdes nu till rösträknare.
En av rösträknarna tog upp en lapp i taget och läste upp namnet som stod på den. Det var verkligen nervkittlande. Flera av oss i Feministiskt Initiativ hade hört ryktats om att det fanns folk i majoritetsminoriteten (s,m,fp) som ogillar centern och kanske skulle rösta på sverigeodemokraterna därför. Men jag vill inte tro att folk är så korkade att de låter gammalt groll gå före att säkra ett demokratiskt och inkluderande samhälle.
Ändå var det riktigt plågsamt att följa rösträkningen. Slutligen hade 17 personer röstat blankt, 8 personer röstat på sverigeodemokraternas Ingrid och 10 på centerns Christer. Puh!
4, Sedan valdes personer till Revisionen. Revisionen kallas den gruppen som ska se till att kommunen har skött sitt arbete, särskilt ekonomin. I vår kommun är det fem personer som sitter i revisionen och dessa var en från vardera s, c, m, sd, fp.
5, Det fanns även två förslag på vem som skulle få vara ordförande där, Arne Nordqvist från centerpartiet eller Jörgen Nilsson från sverigeodemokraterna. Då fick vi rösta igen, och denna gången ropade flest ”JA” när Arne Nordqvist föreslogs och ingen begärde votering (dvs. omröstning).
6, Till vice ordförande valdes Kristina Bengtsson från folkpartiet.
7, 8, Sen skulle revision väljas till Svalövs Bostäder och Svalövs Lokaler också, men det är tydligen samma revision så det ärendet ”bordlades” vilket betyder att man inte röstar om det.
9, Så då var vi redan framme vid punkt 9 på dagordningen, där vi skulle välja kandidater till valberedningsnämnden. Det är en ordinarie och en ersättare från varje parti. Feministiskt Initiativs kandidater är jag, Linn Alenius Wallin som ordinarie och Kristina Carlsson som ersättare. Alla kandidater i nämnden valdes på en gång, och sen var det dags att rösta om ordförandeposten där också.
10, Jag hängde inte riktigt med i vem det blev, men antagligen en moderat som heter Leif Hägg. Men jag vet inte säkert.
11, Vice ordförande blev Ida Anderson från centern.
12, Nu var det dags att välja personer till kommunstyrelsen (förkortas KS) Kommunstyrelsen är ungefär som regeringen är för riksdagen, typ. Vi har gått ihop med miljöpartiet och vänsterpartiet för att då får vi gemensamt en ordinarie plats i kommunstyrelsen och en ersättare. Det här är lite klöddigt och vi förstod först inte alla turer kring detta. Men det är viktigt att ha insyn i vad som händer i kommunstyrelsen och vi vill ju vara med och göra det mesta möjliga för er som har röstat på Feministiskt Initiativ, så därför har vi gjort ett ”valtekniskt samarbete” med miljöpartiet, vänstern och centern. På så sätt fick vi också en ersättningsplats i kommunstyrelsen (och i nämnder och i utbildningsutskottet, skriver mer om det en annan dag)
13, Birgitta Jönsson från socialdemokraterna valdes till ordförande i kommunstyrelsen. Och till
14, 1:e vice ordförande valdes Olof Röstin från moderaterna
15, sen var det dags att välja 2.a vice ordförande i kommunstyrelsen. Den här posten är viktig för det betyder att den som får den här platsen blir oppositionsråd, och får en hel del att säga till om + att det är den personen som ska representera kommunen utåt.
Återigen fanns det två olika kandidater: Fredrik Jönsson från centern och Teddy Nilsson från sverigeodemokraterna. Och åter igen begärdes votering efter den muntliga röstningen. Jag röstade självklart på centerpartiets kandidat, Fredrik.
Men nu hände det sjuka: vid rösträkningen visade det sig att endast 9 personer hade röstat blankt. 10 personer hade röstat på centerpartiets Fredrik Jönsson och 13 personer på sverigeodemokraternas Teddy Nilsson. Det innebär alltså att det i den styrande majoriteten finns fem personer som vill att Svalöv ska gå mot att bli en mer rasistisk kommun! DET INNEBÄR ATT DET I DEN STYRANDE MAJORITETSMINORITETEN FINNS FEM PERSONER SOM VILL HA RASISTER SOM REPRESENTANTER FÖR SVALÖVS KOMMUN! Det är verkligen hög tid för Svalöv att börja arbeta med sin värdegrund. Vilken människosyn ska vi ha här egentligen? Vi i Feministiskt Initiativ vill att Svalöv ska bli ett mer öppet och inkluderande samhälle. Vi vill att alla som bor här ska känna sig önskade och välkomna. Vi vill att vår kommun ska vara en plats dit fler vill komma för att bosätta sig, skaffa familj, starta företag och leva harmoniska liv. Det är högtid för Svalöv att börja agera anti-rasistiskt och det är dags att göra det NU!
16, punkt 16 handlar om att välja insynsplatser i kommunstyrelsen för partier som inte är invalda någonstans, men tack vare vårt valtekniska samarbete så hade alla partier redan representation i KS.
17, val av begravningsombud för de som inte är med i svenska kyrkan. Det är viktigt att ha ett sådant ombud för alla som inte är med i svenska kyrkan eller tillhör något annat trossamfund. Begravningsombudet ska se till att begravningen sköts av svenska kyrkan på ett bra sätt.
Även här fanns det två namn: Hans Lennartsson från socialdemokraterna och Ida Andersson från centern. Och återigen begärdes votering. Hans valdes med 14 röster, mot Idas 12 röster. 9 röstade blankt.
18, sen skulle det väljas vigselförrättare: Följande blev nominerades och alla blev valda: Birgitta Jönsson (s), Karl-Erik Kruse (s), Fredrik Jönsson (c), och Henrik Wachtmeister (m). tydligen ska dessa stå som vigselförrättare på Svalöv kommuns hemsida utan partibeteckning.
Därefter avslutades mötet med att ordföranden tackade valnämndens ordförande Lena och sedan skulle vi alla fotograferas och journalisten från lokaltidningen intervjuade oss.
Vår feministiska trupp begav oss till ett mötesrum tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet för att ha eftersnack (kaffet och bullarna var i vilket fall slut när det blev vår tur att köa). Fruktansvärt med all denna rasism, men bra att den kommer upp till ytan – nu vet vi vad vi har att jobba mot. Vi ger aldrig upp kampen för ett RÄTTVIST, SOLIDARISKT och KÄRLEKSFULLT SAMHÄLLE. ❤

Superkort genusanalys av mötet:
Representation i Kommunfullmäktige: 16 kvinnor, 19 män. (inga transidentifierade)
Taltidsfördelning: män talade betydligt mer än 50 % av taltiden men det beror nog på att det var få ärenden, och båda ordföranden var män.
Nomineringar: 5 kvinnor och 10 män valdes till poster som ordförande, viceordförande, andre viceordförande, ombud och vigselförrättare. Ingen av dessa 15 poster gick till någon som var yngre än 35, hade transidentitet, migrationsbakgrund, var rasialiserad eller hade någon synlig funktionsnedsättning. (obs! gissar jag)
Fotograf och journalist på plats: ja, alla män.

IMG_6549 - Version 2

F!Svalöv tar plats i Svalövs kommun

Annonser

Yes! Vi klarade det!

Yes! Vi klarade det!
Feministiskt Initiativ Svalöv lyckades TA PLATS i Svalövs kommunfullmäktige!
Detta vill vi naturligtvis F!ra tillsammans med alla våra medlemmar.
Därför bjuder vi in medlemmar och andra intresserade till en
Feministisk knytis-Brunch
på lördag den 4:e oktober klockan 11-13 i Ask gamla skola.
Vi vill gärna träffa dig och höra vad du har för tankar om vilken politik som ska bedrivas här under de kommande fyra åren. Vad har du för tankar, idéer och visioner för en feministisk framtid i Svalövs kommun?
Ta med dig dina käraste och något gott att äta – te och kaffe finns på plats.
Här är en länk till evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/573018966137227/?sid_reminder=4593314334473453568

Vi är nu över 40 medlemmar i kommunen, rörelsen växer stadigt, och vi vill gärna se dig på våra möten och höra vad du tycker och tänker.
Du vet väl om att alla styrelsemöten är öppna för dig som medlem?
Vi kommer ha styrelsemöten följande datum under hösten:
6 Oktober 20.00 – 21.30 i Ask
23 Oktober 17.30 – 19.00 i Ask
17 November 20.00 – 21.30 i Kågeröd
8 December 20.00 – 21.30 i Konga
Obs! Tider och platser kan komma att ändras så för säkerhets skull är det bra om du hör av dig med ett mejl till svalov@feministisktinitiativ.se