Årsmöte i gamla skolan i Ask

Kallelse till årsmöte för Feministiskt initiativ Svalöv
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna lördagen 25 april kl. 11-13 i Ask gamla skola. Fi bjuder på brunchfika!
Tänk på att medlemsavgiften måsta vara betald för att du ska räknas som medlem och vara röstberättigad. Vill du lämna in en motion ska detta göras 3 veckor före årsmötet till styrelsen på e-post svalov@feministisktinitiativ.se.
Förslag till stadgeändring / förtydligande: Kallelse till årsmöte ska ske mer än 3 veckor före årsmötet.
Väl mött!

Annonser