#hjärterum

Under morgonen den 2 juli placerade Feministiskt Initiativ i Svalöv ut rosa skor i Svalöv centrum. Kampanjen är en del av en landsomfattande kampanj för att visa hur det sexistiska och rasistiska hatet, hotet och våldet tystar enskilda människor och allvarligt skadar vår demokrati. Detta gör vi för att visa att demokratin behöver säkras för allas rätt att ta plats. Ett tryggt offentligt rum är livsviktigt för vår demokrati! Genom att bojkotta Almedalsveckan visar vi vår solidaritet med alla personer och organisationer som på grund av påtagliga hot tvingas till tystnad eller helt enkelt inte vågar närvara.
Tillsammans kämpar vi mot det sexistiska och rasistiska hotet och våldet och tryggar allas rätt att ta plats! Fi Svalöv har även lämnat in en motion där partiet vill se ett förbud mot nazism och annan våldsbejakande extremism i det offentliga rummet. – Vi menar att det per definition finns anledning att anta att en nazistisk organisation kommer att begå brott vid en allmän sammankomst. Eftersom själva grunden i nazism vilar på idéer som innebär hets – mot folkgrupp, och nazismen till sin natur är våldsam.
För FN var Andra Världskriget exempel nog för att anse att nazistiska organisationer inte kan behandlas som andra – det är helt enkelt för farligt, säger Linn Alenius Wallin Feministiskt Initiativs representant i kommunfullmäktige Svalöv.
1965 antog FN Konventionen för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) i vilket konventionsländerna gavs folkrättsligt stöd för – och åtog sig – att införa förbud mot nazistisk organisering. Sverige tillträdde konventionen 1972, men lever fortfarande inte upp till kraven, vilket vi får löpande kritik från konventionens expertråd för.
– Med talande tomma skor vill vi uppmärksamma hur många vi är idag som känner det sexistiska och rasistiska hatet, hotet och våldet inpå bara skinnet. Normaliseringen av rasism, nazism och fascism tystar oss och dödar det politiska samtalet. Konsekvenserna är förödande och påtagliga, för oss som människor men också för ett samhälle där vi alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, säger Victoria Kawesa partiledare för Feministiskt initiativ.
Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Vår vision är ett fritt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras. Fi förnyar politiken med de modigaste och mest omfattande förslagen för jämställdhet och jämlikhet mot alla former av diskriminering.
#hjärterum
IMG_1046IMG_1048IMG_1049IMG_1051IMG_1058

 

Annonser