Feministiskt initiativ går in i nytt styre i Svalövs Kommun

 
Det har varit en turbulent tid i Svalövs Kommun. Både bland tjänstepersoner och politiker. Svalövs kommun har länge styrts av ett blocköverskridande samarbete mellan Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna. Nu när detta minoritetsstyre är uppbrutet och stämningen i kommunen präglas av ilska och osäkerhet, är det viktigare än någonsin att skapa trygghet, ordning och insyn i kommunens styrning. Detta vill vi i Feministiskt Initiativ vara med och bidra till genom dialog och öppenhet.
 
Sedan tidigare har Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Vänstern och Centerpartiet ett valtekniskt samarbete. Genom att ta in Socialdemokraterna i det valtekniska samarbetet blir våra gemensamma mandat tillräckligt stora för att skapa en stabil majoritet, vilket Svalöv behöver i det här läget. Vi kommer ta ansvar för att Svalöv utvecklas ännu mer i en demokratisk, feministisk och antirasistisk riktning. Feministiskt Initiativ är den röst som står upp för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet. Vi vill säkra demokratin och trygga allas rätt att ta plats och få insyn i vad som sker i kommunpolitiken.
 
Vår vision är ett Svalöv där alla kan färdas väl genom livet. Det kräver att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet, funktionsförmåga, könsidentitet eller ålder. Det är det vi i Feministiskt initiativ kämpat för i opposition, och det är det vi kommer göra nu i majoritetsstyret. Vi ser till att de mänskliga rättigheterna kommer högre upp på dagordningen. Vi förnyar politiken och förändrar makten.
Feministiskt initiativ Svalöv, 24 januari 2018
Vid frågor kontakta gruppledare:
Linn Alenius
070-7577693
linn_alenius@hotmail.com
Annonser