Fira 8:e mars med ett fredsmanifest!

För hundra år sedan samlades Svergies kvinnor i en manifestation för fred. 89 000 kvinnor undertecknade ett manifest som lästes upp på 343 platser. NU gör vi det igen. Denna gång hoppas vi dock att alla vill vara med.

Den 8 mars kl. 18.30 i teaterlokalen på Fridhems folkhögskola läses 8 mars-manifestet upp och därefter finns det möjlighet att underteckna. Förutom att läsa upp manifestet kommer det bland annat att bjudas på teater, möjlighet till tankeutbyte, musik och fika.

Alla är varmt välkomna, för fred, oavsett partipolitisk tillhörighet!
Tillsammans kämpar vi för jämställdhet, hållbarhet och nedrustning. En annan värld är möjlig!

Har Du inte möjlighet att komma och fira internationella kvinnodagen med oss på plats? Ingen fara! Manifestet kan Du hur enkelt som helst skriva under här:

https://www.minkampanj.nu/petitions/8-mars-manifestet

För mer info om evenemanget, följ länken nedan:

https://www.facebook.com/events/567089906791934/

För kärlekens skull!

 

Annonser

Till minne av offren

På fredag, den 11/9,  kommer F! Svalöv att delta i hedrandet av offren för den pågående flyktingkatastrofen. Fackeltåget utgår klockan 19.30 från Svalövs bibliotek.

”Vi är många som under de senaste dagarna upprörts över bilderna från den oerhörda katastrof där 60 miljoner människor befinner sig på flykt. Bilder på barn som flyter upp på Europas stränder ger oss sorg, känslor av maktlöshet, frustration, ilska och förtvivlan. Frågor och tankar väcks. Många känner att det räcker nu – alltför länge har alltför få skrikit och ropat för att få makthavare att agera på vad som händer. Det finns idag ingen laglig väg in i Europa för de av oss som flyr. För några är detta inte ny kunskap, för andra har bilderna varit en ögonöppnare.

Vid stora katastrofer som t.ex. attentatet i Oslo och på Utøya brukar det ordnas offentliga minnesstunder där människor kan ta hand om sin sorg. Men denna gång har ingen sådan ännu ordnats. Ingen tyst minut, inga vackra tal. Vart ska människor vända sig med sin sorg?

Det är oerhört viktigt att få sörja dessa förlorade liv, att få göra det gemensamt och ur sorgen kan nya vägar framåt så sakta börja växa.

Vi kommer att ordna ett fackeltåg från Svalövs Bibliotek som avslutas med en minneskonsert över offren, tal och samtal.

Alla är välkomna att delta och visa sitt stöd. Tillsammans står vi upp för ett medmänskligt Europa. Ett Europa som inte blundar för den mest allvarliga flyktingsituationen sedan andra världskriget. Ett Europa som välkomnar de som behöver skydd och hjälp. Vi angår varandra.”

Läs mer om evenemanget här https://www.facebook.com/events/451215375050142/.

Var med och sprid kärlek!

Medlemsmöte på Fridhems Folkhögskola

Igår hade F! Svalöv medlemsmöte på Fridhems Folkhögskola! Vi berättade för våra medlemmar om vad F! har gjort sen F! tog plats i maktens rum samt diskuterade vad vi vill göra i framtiden. På söndagen den 5/7 ska vi ha arbetsmöte och vi välkomnar även våra medlemmar till detta. Är Du intresserad av att komma och höra vad som sades på vårt senaste medlemsmöte, skicka ett mejl till svalov@feministisktinitiativ.se

IMG_9154

Medlemsmöte

Söndagen den 28 juni välkomnar vi alla medlemmar till medlemsmöte på Fridhems folkhögskola! Mötet är mellan kl 13.00 och 16.00. På mötet vill vi bland annat berätta lite om vårt första år i maktens rum samt lägga upp en plan för de kommande åren tillsammans med er!

Välkomna!

Årsmöte i gamla skolan i Ask

Kallelse till årsmöte för Feministiskt initiativ Svalöv
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna lördagen 25 april kl. 11-13 i Ask gamla skola. Fi bjuder på brunchfika!
Tänk på att medlemsavgiften måsta vara betald för att du ska räknas som medlem och vara röstberättigad. Vill du lämna in en motion ska detta göras 3 veckor före årsmötet till styrelsen på e-post svalov@feministisktinitiativ.se.
Förslag till stadgeändring / förtydligande: Kallelse till årsmöte ska ske mer än 3 veckor före årsmötet.
Väl mött!

Feministiskt Initiativ Svalöv på MR-dagarna

MR-dagarna ordnas varje år för att uppmärksamma Mänskliga Rättigheter och hur vi kan främja dessa i Sverige och i världen. Men också hur vi kan göra detta på ett lokalt plan.
Eleonor Roosevelt, som var den som ledde arbetet med att ta fram FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna, har sagt så här:
”Var börjar de allmänna rättigheterna? På små platser, nära hemmet – så små och så nära att de inte kan urskiljas på världskartor. Men ändå är de den enskilda individens värld; grannskapet där hen bor; skolan eller högskolan där hen studerar; fabriken, gården eller kontoret där hen arbetar. Det är på sådana platser som varje man, kvinna och barn söker lika rättvisa, lika möjlighet och lika värdighet utan diskriminering. Om dessa rättigheter inte betyder något där, har de föga betydelse någon annanstans. Om inte medborgare gemensamt agerar för att se till att de upprätthålls nära hemmet, får vi leta förgäves efter framsteg i de stora sammanhangen.”
Alltså: om vi inte lyckas leva upp till de mänskliga rättigheterna i vårt dagliga liv, i de små vardagssituationerna – så gör inte rättigheterna någon skillnad i det stora hela. Därför är det så viktigt att vi som är politiker förstår att omsätta de Mänskliga Rättigheterna i praktiken. Vi behöver vara noga med att alla beslut som tas, görs i enlighet med de Mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna ska inte vara ett vackert men abstrakt dokument, utan göras konkret och förverkligas på kommunal nivå.
I år var ”Rätten till kultur” i fokus för konferensen vilket var extra kul, eftersom kultur är något som vi i Feministiskt Initiativ verkligen vill lyfta här i kommunen. Rätten till kultur handlar inte bar om att få tillgång till kultur (att t.ex. kunna gå bio och teater eller lyssna på musik etc.) utan om att få vara med och göra kultur. Detta gäller alla grupper i samhället – ändå är det väldigt lite pengar som avsätts till att ge invånarnas förutsättningar att utöva kultur.
”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.”
#27 (ur FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna)
Demokrati och kultur hör ihop eftersom rätten till kultur går hand i hand med skapandet av demokrati. Det finns massor av exempel på att kultur gör människors liv rikare, främjar hälsa och ökar delaktigheten.
I Feministiskt Initiativ Svalövs valmanifest skrev vi att vi vill att kulturskolan ska vara gratis och tillgänglig för alla. Genom att erbjuda undervisning även i byarna skulle kulturskolans verksamhet bli mer tillgänglig och lättare för fler att delta i. Men det finns så många fler av kommunens verksamheter som skulle kunna bli bättre på att säkerställa rätten till kultur och använda den kraft som finns i kultur för att höja livskvalitén för invånarna.
Visste du att t.ex. människor med demenssjukdomar genom musikutövande kan få tillgång till delar av sitt minne som annars inte kommer upp till medvetande? Eller att dansa tango har visat sig vara en supermedicin för personer med sjukdomen Parkinson?
Vi behöver satsa på människors rätt till att vara delaktiga och skapa kultur. Detta gäller alla, även du som har nedsatt psykisk eller fysisk funktionsförmåga har rätt att skapa. Så här står det i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:
#30:2 Konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att utveckla och använda sin kreativa, artistiska och intellektuella förmåga, inte endast i eget intresse utan även för samhällets berikande.
”…även för samhällets berikande”. Visst är det vackert! Det betyder att Sverige har lovat se till att personer med funktionsvariationer ska kunna utöva kultur och visa upp för andra.
Kultur utvecklar inte bara vars och ens förmåga till inlevelse och fantasi, dessutom kan vi genom kultur utveckla förståelse för varandra, för oss själva och förstå vår plats i världen.

 

Medlemsmöte i Ask gamla skola på måndag :)

På måndag den 17/11 ska vi ha medlemsmöte i Ask gamla skola kl 18.00.

Vid denna träff kommer vi:

– att berätta om de samtal som Fi för med Mp, V och S

– planera vår framtida aktivism och politik

– lyssna in alla medlemmars idéer och förslag
– förverkliga en bättre värld
– fika.

Välkommen!

Linn informerar om och ifrån kommunstyrelsen :

Feministiskt Initiativ och Kommunstyrelsen (KS)

Kommunstyrelsen (KS) är ungefär som regeringen är för riksdagen. Det är i Kommunfullmäktige (KF) som det mesta beslutas, där får alla som är folkvalda i kommunen vara med och rösta. I Kommunstyrelsen finns däremot endast 13 ledamöter, alltså representanter från olika partier, och 13 ersättare. Feministiskt Initiativ har en ersättarplats i Kommunstyrelsen vilket innebär att vår representant endast kan vara med och besluta om den ordinarie ledamoten inte är där. Men vi får vara med på alla möten, och ställa frågor och vi får göra en protokollsanteckning – det vill säga ett skriftligt uttalande som bifogas protokollet där det framgår hur Feministiskt Initiativ tycker.
Tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet har Feministiskt Initiativ gjort ett avtal som innebär att Miljöpartiet har fått en ordinarieplats i Kommunstyrelsen, därför måste deras representant vara överens med oss och Vänsterpartiet innan hen röstar i viktiga frågor.
Vi tyckte det var mest rätt att Miljöpartiet fick den ordinarie posten eftersom det var flest personer som röstat på dem.
Den 10:e November var det möte i Kommunstyrelsen det gick till så här:
Först kom det två personer från företaget Fipros som berättade om sin verksamhet, det var rätt intressant att få inblick i. Undra hur de väljer ut vilka företag som får komma och informera och om det även gäller organisationer och föreningar?
Sedan informerade en tjänsteperson från kommunen om befolkningsökningen, ännu verkar det osäkert vad befolkningsökningen beror på. En intressant sak är att de som är asylsökande inte räknas som invånare men kommunen får ändå skatteintäkter för dessa personer. Detta innebär att i dagsläget tjänar Svalöv ekonomiskt på att det finns Asylboenden i kommunen. Utgifterna för asylboendena står staten för. Hoppas vi kan få många av de asylsökande att vilja stanna i kommunen när de fått uppehållstillstånd, vi behöver verkligen fler invånare.
Därefter var det en annan person, (jag förstod inte riktigt om det var en tjänsteperson eller en företagare, tror det var en företagare) som informerade om ett nytt it-system ”raw-it” som kommunen kan ansluta sig till. Det skulle innebära mer service och mer kostnader. Kommunen behöver bestämma sig för att gå med eller inte innan den 27/11.
Därefter var det dags för Söderåsens Miljöförbund att rapportera. Det viktigaste som sades var att kommunen behöver titta på hur klimatförändringarna kommer att påverka Svalövs Kommun och hur det ska hanteras.
Sedan kom en annan tjänsteperson från socialkontoret och informerade om att flyktingmottagandet i kommunen kommer att öka. Tyvärr presenterades dessa fakta på ett sätt som gjorde att en lätt kunde uppfatta detta som något negativt! Vi i feministiskt Initiativ tycker det är en självklarhet att Svalöv ska vara med och stötta människor som har flytt undan krig och förödelse. Vi ser dessutom att dessa människor kommer med en massa kompetens och kraft som kommunen så väl behöver. Det kommer också att innebära att skolorna och förskolorna får fler elever, och att det blir flera arbetstillfällen i kommunen, och bättre underlag för utbyggnad av kollektivtrafiken. Ett problem är att det finns för lite bostäder. Dags att börja bygga!
Sen var det dags att välja ordförande och vice ordföranden och deltagare i de olika utskotten. Vid ett tillfälle blev det sluten votering (för samhällsbyggnadsutskottet).
Därefter var det dags för Budgeten, vilket var oerhört snabbt överstökat. Sd röstade med de styrande, och Mp och C la ner sina röster. Antagligen kommer budgeten upp på nästa Kommunfullmäktige möte. Vi i Feministiskt Initiativ önskar att de styrande partierna använde sig av Gender Budgeting när de lägger nästa budget. Och att de satsar mer pengar på kultur! Hallå! Vi har bland en av de dyraste avgifterna för att gå på kulturskolan i hela landet! Just saying.
Sen var det genomgång av kommunens Översikts Plan (öp) den handlar bland annat om vilka konsekvenser miljöförstöringen kan få i kommunen. Läs gärna den på kommunens hemsida.

Vid pennan/ Linn Alenius

Fin dag

Vårt första Kommunfullmäktige:

Idag har Feministiskt Initiativ tagit plats i Kommunfullmäktige för första gången! Följ den spännande händelseutvecklingen:

Först hälsade kommunfullmäktiges äldsta person, Gunnar, oss välkomna och det var han som höll i klubban tills Kommunfullmäktiges nya ordförande hade valts.
Kommunstyrelsens sekreterare ropade först upp alla ordinarieledamöters namn, och därefter alla ersättares namn. Hos oss i Feministiskt Initiativ är det jag, Linn Alenius Wallin som är ordinarie och Kristina Carlsson och Amanda Ripa som är ersättare. Efter detta ropade Gunnar fram ordförande för valberedningen (Lena, som jag inte hann skriva upp efternamnet på) som kom fram och lästa upp nomineringarna:
1, Ordförande: Eftersom det bara fanns en nominerad kandidat gick valet snabbt och ordförandeklubban togs över av Karl-Erik Kruse från socialdemokraterna.
Den nya ordföranden höll ett kort tal om att vi alla i kommunfullmäktige gruppen har ett ansvar för kommunen nu. Han lovade också att göra sitt bästa för att mötena i kommunfullmäktige ska vara trevliga och bra och att vi ska kunna prata under lugna former. Han sa också att vi alltid kan ”auktunera” om vi behöver en paus. Jag vet inte vad det betyder men jag tror det betyder det i alla fall. (De verkar gilla att använda sånna där ord i kommunfullmäktige).
2, Därefter valdes vice ordförande Ann Pettersson också utan problem.
3, men sen blev det spännande. Till posten som 2:e vice ordförande fanns det två olika kandidater Christer Laurell från centerpartiet och Ingrid Ekström från sverigeodemokraterna. (det är hon som sa att ”om man blandar alla färger i en burk så blir det bara grått”)
Först fick vi rösta muntligt på den ena eller den andra kandidaten, det var ungefär lika många röster som ropade ”JA” för Christer som för Ingrid. Då sa ordföranden att han inte kunde avgöra med hörseln men ”med tanke på utgången av valtekniskt samarbete” så tillföll posten Christer. Då skyndade sig en av sverigeodemokraterna att ropa ”votering!”, vilket betyder att det ska röstas om saken.
Ordföranden förklarade hur detta skulle gå till: Alla kommunfullmäktigeledamöter fick vars en lapp att skriva på. Sedan visades det upp en kopparfärgad urna som lapparna skulle läggas i. De höll den till och med uppochner så att ingen skulle tro att det var något fusk.
Därefter fick fyra åt gången ropas upp, ta sina lappar och gå bakom vars ett valbås och skriva ett av namnen på sin lapp. Sedan fick de ställa sig bredvid valbåset och när alla var klara ropades de fram en och en och fick lägga sin hopvikta lapp i urnan.
När det blev min tur var jag så nervös så jag glömde lappen på bordet och fick gå tillbaka och hämta den. ☺ Sen gick jag bakom skynket och skrev ”Christer Laurell” på den. Jag undrade lite om han stavar med C eller K, men antog att det inte spelar någon roll.
Oj just det! Vi valde justerare (alltså 2 personer som ska granska protokollet efteråt och se till att det stämmer) först, och dessa valdes nu till rösträknare.
En av rösträknarna tog upp en lapp i taget och läste upp namnet som stod på den. Det var verkligen nervkittlande. Flera av oss i Feministiskt Initiativ hade hört ryktats om att det fanns folk i majoritetsminoriteten (s,m,fp) som ogillar centern och kanske skulle rösta på sverigeodemokraterna därför. Men jag vill inte tro att folk är så korkade att de låter gammalt groll gå före att säkra ett demokratiskt och inkluderande samhälle.
Ändå var det riktigt plågsamt att följa rösträkningen. Slutligen hade 17 personer röstat blankt, 8 personer röstat på sverigeodemokraternas Ingrid och 10 på centerns Christer. Puh!
4, Sedan valdes personer till Revisionen. Revisionen kallas den gruppen som ska se till att kommunen har skött sitt arbete, särskilt ekonomin. I vår kommun är det fem personer som sitter i revisionen och dessa var en från vardera s, c, m, sd, fp.
5, Det fanns även två förslag på vem som skulle få vara ordförande där, Arne Nordqvist från centerpartiet eller Jörgen Nilsson från sverigeodemokraterna. Då fick vi rösta igen, och denna gången ropade flest ”JA” när Arne Nordqvist föreslogs och ingen begärde votering (dvs. omröstning).
6, Till vice ordförande valdes Kristina Bengtsson från folkpartiet.
7, 8, Sen skulle revision väljas till Svalövs Bostäder och Svalövs Lokaler också, men det är tydligen samma revision så det ärendet ”bordlades” vilket betyder att man inte röstar om det.
9, Så då var vi redan framme vid punkt 9 på dagordningen, där vi skulle välja kandidater till valberedningsnämnden. Det är en ordinarie och en ersättare från varje parti. Feministiskt Initiativs kandidater är jag, Linn Alenius Wallin som ordinarie och Kristina Carlsson som ersättare. Alla kandidater i nämnden valdes på en gång, och sen var det dags att rösta om ordförandeposten där också.
10, Jag hängde inte riktigt med i vem det blev, men antagligen en moderat som heter Leif Hägg. Men jag vet inte säkert.
11, Vice ordförande blev Ida Anderson från centern.
12, Nu var det dags att välja personer till kommunstyrelsen (förkortas KS) Kommunstyrelsen är ungefär som regeringen är för riksdagen, typ. Vi har gått ihop med miljöpartiet och vänsterpartiet för att då får vi gemensamt en ordinarie plats i kommunstyrelsen och en ersättare. Det här är lite klöddigt och vi förstod först inte alla turer kring detta. Men det är viktigt att ha insyn i vad som händer i kommunstyrelsen och vi vill ju vara med och göra det mesta möjliga för er som har röstat på Feministiskt Initiativ, så därför har vi gjort ett ”valtekniskt samarbete” med miljöpartiet, vänstern och centern. På så sätt fick vi också en ersättningsplats i kommunstyrelsen (och i nämnder och i utbildningsutskottet, skriver mer om det en annan dag)
13, Birgitta Jönsson från socialdemokraterna valdes till ordförande i kommunstyrelsen. Och till
14, 1:e vice ordförande valdes Olof Röstin från moderaterna
15, sen var det dags att välja 2.a vice ordförande i kommunstyrelsen. Den här posten är viktig för det betyder att den som får den här platsen blir oppositionsråd, och får en hel del att säga till om + att det är den personen som ska representera kommunen utåt.
Återigen fanns det två olika kandidater: Fredrik Jönsson från centern och Teddy Nilsson från sverigeodemokraterna. Och åter igen begärdes votering efter den muntliga röstningen. Jag röstade självklart på centerpartiets kandidat, Fredrik.
Men nu hände det sjuka: vid rösträkningen visade det sig att endast 9 personer hade röstat blankt. 10 personer hade röstat på centerpartiets Fredrik Jönsson och 13 personer på sverigeodemokraternas Teddy Nilsson. Det innebär alltså att det i den styrande majoriteten finns fem personer som vill att Svalöv ska gå mot att bli en mer rasistisk kommun! DET INNEBÄR ATT DET I DEN STYRANDE MAJORITETSMINORITETEN FINNS FEM PERSONER SOM VILL HA RASISTER SOM REPRESENTANTER FÖR SVALÖVS KOMMUN! Det är verkligen hög tid för Svalöv att börja arbeta med sin värdegrund. Vilken människosyn ska vi ha här egentligen? Vi i Feministiskt Initiativ vill att Svalöv ska bli ett mer öppet och inkluderande samhälle. Vi vill att alla som bor här ska känna sig önskade och välkomna. Vi vill att vår kommun ska vara en plats dit fler vill komma för att bosätta sig, skaffa familj, starta företag och leva harmoniska liv. Det är högtid för Svalöv att börja agera anti-rasistiskt och det är dags att göra det NU!
16, punkt 16 handlar om att välja insynsplatser i kommunstyrelsen för partier som inte är invalda någonstans, men tack vare vårt valtekniska samarbete så hade alla partier redan representation i KS.
17, val av begravningsombud för de som inte är med i svenska kyrkan. Det är viktigt att ha ett sådant ombud för alla som inte är med i svenska kyrkan eller tillhör något annat trossamfund. Begravningsombudet ska se till att begravningen sköts av svenska kyrkan på ett bra sätt.
Även här fanns det två namn: Hans Lennartsson från socialdemokraterna och Ida Andersson från centern. Och återigen begärdes votering. Hans valdes med 14 röster, mot Idas 12 röster. 9 röstade blankt.
18, sen skulle det väljas vigselförrättare: Följande blev nominerades och alla blev valda: Birgitta Jönsson (s), Karl-Erik Kruse (s), Fredrik Jönsson (c), och Henrik Wachtmeister (m). tydligen ska dessa stå som vigselförrättare på Svalöv kommuns hemsida utan partibeteckning.
Därefter avslutades mötet med att ordföranden tackade valnämndens ordförande Lena och sedan skulle vi alla fotograferas och journalisten från lokaltidningen intervjuade oss.
Vår feministiska trupp begav oss till ett mötesrum tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet för att ha eftersnack (kaffet och bullarna var i vilket fall slut när det blev vår tur att köa). Fruktansvärt med all denna rasism, men bra att den kommer upp till ytan – nu vet vi vad vi har att jobba mot. Vi ger aldrig upp kampen för ett RÄTTVIST, SOLIDARISKT och KÄRLEKSFULLT SAMHÄLLE. ❤

Superkort genusanalys av mötet:
Representation i Kommunfullmäktige: 16 kvinnor, 19 män. (inga transidentifierade)
Taltidsfördelning: män talade betydligt mer än 50 % av taltiden men det beror nog på att det var få ärenden, och båda ordföranden var män.
Nomineringar: 5 kvinnor och 10 män valdes till poster som ordförande, viceordförande, andre viceordförande, ombud och vigselförrättare. Ingen av dessa 15 poster gick till någon som var yngre än 35, hade transidentitet, migrationsbakgrund, var rasialiserad eller hade någon synlig funktionsnedsättning. (obs! gissar jag)
Fotograf och journalist på plats: ja, alla män.

IMG_6549 - Version 2

F!Svalöv tar plats i Svalövs kommun